Top

 

Công trình thi công

CÔNG TRÌNH GREENFARM
26/06/2014, 05:34:23 PM , Post by Nguyễn Đức Toàn
LOGO & CHỮ MICA , Công trình GREENFARM thuộc tập đoàn Green Feed do Công ty NGUYỄN TOÀN thi công vào đầu năm 2014, tại ĐẮK NÔNG.

LOGO mica dày 5mm cắt laser & CHỮ MICA 3mm uốn nổi 2cm.

image2

image3

Thành công!