Top

 

Công trình thi công

TRANG TRÍ QUÁN UNITED COFFEE
11/11/2014, 03:34:42 PM , Post by Nguyễn Đức Toàn
UNITED COFFEE - Tại 451 VƯỜN LÀI, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM - Do Nguyễn Toàn thi công các hạng mục " trang trí " - thi công vào tháng 6 năm 2014.

LOGO QUÁN

KỸ THUẬT THI CÔNG LOGO

IMAGE 2

IMAGE 3

BẢNG HIỆU QUÁN

HỘP ĐÈN XINHAN 2 MẶT VÀ MENU QUÁN

BÊN TRONG NỘI THẤT

IMAGE2

IMAGE3

Thành công!